05.01.2015

Przygotowywany w resorcie gospodarki projekt przewiduje wprowadzenie limitu 10 tys. zł, od którego byłoby możliwe wpisywanie nierzetelnych klientów do rejestru dłużników. - Spowoduje to poczucie bezkarności wśród klientów, którzy nie spłacają zobowiązań – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

Według opinii tej organizacji, dotyczącej propozycji Ministerstwa Gospodarki „uaktualnienia" warunków dotyczących przekazywania informacji gospodarczych, określonych w przepisach art. 14 i 15 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, rozwiązanie takie nie znajduje żadnego merytorycznego uzasadnienia. - Wypaczona zostanie jedna z podstawowych funkcji ustawy - tj. funkcja windykacyjna, mająca na celu motywowanie dłużników do dobrowolnej spłaty zaległości. Ponadto, już na wstępie należy zaznaczyć, że niezrozumiała i budząca stanowczy sprzeciw jest argumentacja, jakoby zwiększenie progów kwotowych decydujących o uprawnieniu wierzyciela do przekazania do BIG informacji o niespłaconych zobowiązaniach, miało służyć (i w efekcie spowodować) ochronę przed przypadkowymi wpisami informacji gospodarczych. Budzące sprzeciw jest również argumentowanie przedmiotowych zmian tym, że ich implementacja będzie stanowiła ochronę przed przekazywaniem informacji o zaległościach w regulowaniu zobowiązań wynikających ze „(...) zwykłych opóźnień wynikających z niezapłacenia jednego rachunku przez przeoczenie lub innych błahych powodów" – czytamy w opinii.

Jak jej autorzy, wielu wierzycieli (w tym dostawców usług masowych) w swojej bieżącej działalności boryka się z niespłaconymi wierzytelnościami o niskich kwotach i pozbawienie ich możliwości stosowania sankcji w postaci wpisu do BIG-ów, może doprowadzić do istotnego zwiększenia zatorów płatniczych w strategicznych dla gospodarki branżach, takich jak telekomunikacyjna, energetyczna, transportowa czy nawet pożyczkowa i bankowa, bowiem znakomita część pożyczek i kredytów konsumpcyjnych, szczególnie tych krótkoterminowych, dotyczy niskich kwot do 1000 zł. Dlatego, w ocenie firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan, brak jest jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia by przedsiębiorstwa te, w procesie odzyskiwania należności, nie mogły stosować sankcji w postaci wpisu nierzetelnego dłużnika do rejestru BIG-ów.

- Wprowadzenie proponowanych zmian, będzie więc stanowiło ochronę przede wszystkim dla niesolidnych dłużników, którzy nie regulują zaległych zobowiązań (częstokroć wobec większej liczby wierzycieli), z zupełnie innych powodów niż tylko przeoczenie terminu płatności faktury wystawionej przez wierzyciela – czytamy w opinii Lewiatana.

 

 

 

 

źródło: Krzysztof Sobczak - www.lex.pl

ibs

International Business Services Polska Sp. z o.o.

92-312 Łódź, ul. Papiernicza 7

t: +48 42 677 77 87

f: +48 42 677 77 91

mail: ibspolska@ibspolska.pl

KRS: 0000166615

REGON: 473169215

NIP: 728-248-73-75

Kapitał zakładowy: 746.500,00 PLN