03.10.2016

Umożliwienie prawidłowego funkcjonowania w Polsce rozporządzenia eIDAS w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym - to najważniejszy cel podpisanej przez Prezydenta 27 września br. ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
articleImage: Prezydent podpisał ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej fot. Thinkstock

Wspomniane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zostało z sukcesem wprowadzone do polskiego porządku prawnego. Wiązało się to jednak ze zmianą siatki pojęciowej w wielu ustawach. Za jego sprawą, przed polskimi obywatelami i przedsiębiorcami otworzyła się jednak możliwość zdalnego załatwiania spraw, zawierania umów czy uznawania kwalifikacji.

Nowoczesne zasady pozwolą na zlikwidowanie barier dla wprowadzania i rozwoju nowatorskich e-usług. Ponadto znacznie uproszczą przenoszenie procesów papierowych do wersji elektronicznej. Duże znaczenie dla e-usług ma również podpis użytkownika, który został opisany w nowej ustawie wraz z pozostałymi usługami zaufania, takimi jak choćby e-pieczęcie czy e-doręczenia.

Innowacyjne podejście w stosunku do usług elektronicznych - jakie zostało zdefiniowane we wspomnianym akcie - znacząco ułatwi korzystanie z usług administracji publicznej. Przede wszystkim pozwoli na ich upowszechnienie wśród obywateli i przedsiębiorców. E-podpis wraz z przygotowywaną obecnie przez resort cyfryzacji możliwością potwierdzania profilu zaufanego potwierdzanego kontem bankowym stanowią spory krok w kierunku rozwoju elektronicznej identyfikacji Polaków. Rozwiązanie to jest bowiem niezbędne, dla prawidłowego i skutecznego korzystania z e-usług administracji.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

źródło: mr.gov.pl via samorzad.lex.pl [http://tinyurl.com/haau28e]

ibs

International Business Services Polska Sp. z o.o.

92-312 Łódź, ul. Papiernicza 7

t: +48 42 677 77 87

f: +48 42 677 77 91

mail: ibspolska@ibspolska.pl

KRS: 0000166615

REGON: 473169215

NIP: 728-248-73-75

Kapitał zakładowy: 746.500,00 PLN