Wywiad gospodarczy - informacje gospodarcze o przedsiębiorcach

Jednym z filarów działalności Spółki jest zabezpieczenie interesów naszych Partnerów Biznesowych. Poprzez kompleksowe usługi związane z weryfikacją zdolności kredytowej i oceną wiarygodności płatniczej ich Klientów, już na etapie przed zawarciem przez naszych Kontrahentów umowy, zapewniamy profesjonal wsparcie.

W ramach usługi wywiadu gospodarczego oferujemy Partnerom krajowym i zagranicznym usługi dostarczania aktualnych informacji gospodarczych o podmiotach mających zarejestrowaną działalność na terenie Polski. Zapewniamy ponadto kompleksowe raporty uwzględniające sytuację prawno-finansową weryfikowanych przedsiębiorstw w kraju i zagranicą.

Naszymi Partnerami w tym zakresie są:

  • Krajowy Rejestr Długów – Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
  • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor)
  • Biuro Informacji Kredytowej BIK S.A.
  • Info Veriti Polska Sp. z o.o.
  • Serwis Prawno – Gospodarczym LexisNexis (SPG)
  • Informacja Prawno – Gospodarcza Wolters Kluwer Polska (IPG)
  • Wywiadownia gospodarcza COFACE POLAND
  • Wywiadownia gospodarcza Dun & Bradstreet Poland Sp. z. o.o.
  • Czołowe agencje detektywistyczne  (w zakresie prowadzenia białego i szarego wywiadu).

Dzięki współpracy z kancelariami komorniczymi i sądami rejonowymi z całej Polski, jesteśmy w stanie pozyskiwać informacje na temat toczących się wobec potencjalnych Państwa  Klientów postępowań sądowych i egzekucyjnych, a także ewentualnych wniosków o ogłoszenie upadłości.

Na specjalne życzenie naszych Klientów we współpracy z zaprzyjaźnionymi agencjami detektywistycznymi świadczymy także usługi związane z tzw. białym i szarym wywiadem gospodarczym, poszukiwaniem majątku dłużnika oraz wykonujemy inne ponadstandardowe czynności związane z zabezpieczaniem interesów naszych Partnerów.

Inną usługą naszej firmy, z której chętnie korzystają duże instytucje finansowe jest ustalanie spadkobierców zmarłych dłużników i pomoc prawna w przeprowadzaniu postępowań o wyjawienie majątku przed sądami.

Zapytaj o ofertę

ibs

International Business Services Polska Sp. z o.o.

92-312 Łódź, ul. Papiernicza 7

t: +48 42 677 77 87

f: +48 42 677 77 91

mail: ibspolska@ibspolska.pl

KRS: 0000166615

REGON: 473169215

NIP: 728-248-73-75

Kapitał zakładowy: 746.500,00 PLN