Windykacja polubowna - bezpośrednie negocjacje z dłużnikami

W ramach naszej działalności zapewniamy prowadzenie kompleksowego procesu windykacji należności od działań polubownych, poprzez mediację, postępowanie sądowe, postępowanie zabezpieczające, postępowanie egzekucyjne, na długoterminowym monitoringu wierzytelności po bezskutecznej egzekucji kończąc.

Postępowanie polubowne ma na celu zmotywowanie dłużnika do dobrowolnej spłaty należności. Podstawowym instrumentem stosowanym na tym etapie są negocjacje. Kontakt z dłużnikiem odbywa się drogą telefoniczną, pocztową i elektroniczną, a także poprzez bezpośrednie spotkania negocjatorów terenowych w miejscu zatrudnienia i/lub zamieszkania dłużnika. W trakcie prowadzenia sprawy pozyskujemy dokumentację rejestrową dłużnika, badamy jego aktualną sytuację finansową oraz ustalamy i monitorujemy harmonogram spłaty zadłużenia. Efektem naszej pracy jest całkowite uregulowanie zobowiązania lub przynajmniej uzyskanie podpisanego przez dłużnika zobowiązania spłaty zadłużenia, co skutecznie pozwala zabezpieczyć interesy naszego Klienta na późniejszym etapie sądowo-egzekucyjnym.

W ramach postępowania sądowego świadczymy usługi związane z prawidłowym wezwaniem dłużnika do zapłaty, sporządzeniem pozwu, jako pierwszego pisma procesowego o zapłatę zobowiązania, ustosunkowaniem się do ewentualnych zarzutów lub sprzeciwu dłużnika w formie kolejnego pisma procesowego. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami i innymi organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami ścigania i prokuratury.

W trakcie etapu egzekucyjnego zapewniamy złożenie prawidłowego wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz prowadzimy stały nadzór i kontrolę nad postępowaniem egzekucyjnym i poszczególnymi czynnościami komorniczymi.

Naszą działalność cechuje uczciwość, rzetelność i transparentność prowadzonych czynności. Każdy Kontrahent może liczyć na płynną wymianę informacji na temat prowadzonych przez nas spraw, a także posiada pełną kontrolę nad prowadzonym postępowaniem dzięki dostępowi do intranetowej platformy wymiany informacji Strefa Klienta IBS Polska.

Każdemu Klientowi zapewniamy własnych opiekunów z Pionu Obsługi Klienta, a także w zależności od rodzaju sprawy własnego windykatora (negocjatora) terenowego lub prawnika.

 

PRACUJEMY NA SUKCES NASZYCH KLIENTÓW! 

NIE WYMAGAMY ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH!

NALICZAMY PROWIZJĘ WYŁĄCZNIE OD KWOTY ZWINDYKOWANEJ!

ODZYSKUJEMY KOSZTY PROWADZONEJ WINDYKACJI!

Zapytaj o ofertę

ibs

International Business Services Polska Sp. z o.o.

92-312 Łódź, ul. Papiernicza 7

t: +48 42 677 77 87

f: +48 42 677 77 91

mail: ibspolska@ibspolska.pl

KRS: 0000166615

REGON: 473169215

NIP: 728-248-73-75

Kapitał zakładowy: 746.500,00 PLN