Postępowanie egzekucyjne – ostateczne zabezpieczenie interesów Klienta poprzez bezpośrednie działania windykacyjne

Proces egzekucyjny jest prowadzony w oparciu o następujące czynności:

  1. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego zgodnego z wymogami formalnymi (w kontynuacji postępowania zabezpieczającego, o ile takie zostało wszczęte, np. na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym).
  2. Kierowanie spraw egzekucyjnych do najbardziej skutecznych komorników, na podstawie własnej bazy danych i oceny skuteczności kancelarii komorniczych.
  3. Bieżący nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym i czynnościami komorniczymi (systematyczne kierowanie pism z zapytaniem o stan egzekucji).
  4. Występowanie o dodatkowy tytuł egzekucyjny w celu wszczynania egzekucji z nieruchomości.
  5. Kierowanie pism do właściwych prezesów sądów rejonowych z wnioskiem o objęcie egzekucji nadzorem administracyjnym, o ile komornik jest nieskuteczny lub opieszały.
  6. Reprezentacja przez adwokata lub radcę prawnego na posiedzeniach sądów rejonowych ze skargi dłużników na czynności komorników na terenie całego kraju.
  7. Wystąpienie w toku postępowania egzekucyjnego do sądu rejonowego z wnioskiem o wyjawienie majątku, co powoduje z urzędu wpis dłużnika do państwowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych – części Krajowego Rejestru Sądowego. 
  8. Uzyskanie prawomocnego postanowienia kończącego postępowanie egzekucyjne.
  9. W razie postępowania upadłościowego przedsiębiorcy: pełna reprezentacja adwokacka lub radcowska.
  10. W ramach naszych usług oferujemy również tzw. długoterminowy monitoring wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym, polegający na cyklicznym ponawianiu egzekucji w przypadku jej bezskuteczności. Wyrok jest ważny 10 lat. Okres ten można jednak wydłużyć stosując odpowiednie działania formalno-prawne, mające na celu cykliczną kontrolę wypłacalności dłużnika oraz powodujące przerwanie biegu przedawnienia.

Zapytaj o ofertę

ibs

International Business Services Polska Sp. z o.o.

92-312 Łódź, ul. Papiernicza 7

t: +48 42 677 77 87

f: +48 42 677 77 91

mail: ibspolska@ibspolska.pl

KRS: 0000166615

REGON: 473169215

NIP: 728-248-73-75

Kapitał zakładowy: 746.500,00 PLN