Obsługa i doradztwo prawne - pomoc prawna dla przedsiębiorców

Pomagamy przedsiębiorcom rozwiązywać problemy z wielu dziedzin prawa, a w szczególności w zakresie: prawa gospodarczego i handlowego, korporacyjnego, upadłościowego i naprawczego, prawa karnego, cywilnego oraz prawa pracy.

Proponujemy również konsultacje i porady w obszarach innych gałęzi prawa, takich, jak: prawo podatkowe, prawo budowlane, procedura administracyjna. Współpracujemy z wyspecjalizowanymi prawnikami, z których część jest pracownikami naukowymi czołowych polskich uczelni wyższych w Krakowie, Łodzi i Warszawie.

Specjalizujemy się w sporządzaniu, opiniowaniu i weryfikacji projektów wszelkiego rodzaju umów występujących w profesjonalnym obrocie gospodarczym (w tym umów przedwstępnych, wzorców umów, ogólnych warunków umów oraz regulaminów, umów wielostronnych, klauzul umownych: wypowiedzenia, odstąpienia, ochrony know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa), a także w sądowym dochodzeniu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przed sądami powszechnymi lub arbitrażowymi.

Nasza Kancelaria pracuje według wcześniej umówionych przejrzystych stawek godzinowych uzależnionych od trudności danego projektu lub w ramach ustalonego miesięcznego ryczałtu dopasowanego do potrzeb danego Klienta.

Zapytaj o ofertę

ibs

International Business Services Polska Sp. z o.o.

92-312 Łódź, ul. Papiernicza 7

t: +48 42 677 77 87

f: +48 42 677 77 91

mail: ibspolska@ibspolska.pl

KRS: 0000166615

REGON: 473169215

NIP: 728-248-73-75

Kapitał zakładowy: 746.500,00 PLN