Misja

Profesjonalnie i kompleksowo świadczymy usługi windykacyjne, prawne i finansowe, dla naszych Klientów instytucjonalnych i przedsiębiorstw z sektora B2B poprzez wdrażanie i utrwalanie wysokich standardów w dziedzinie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, budowy świadomości prawnej wśród przedsiębiorców oraz dzięki proaktywnemu tworzeniu innowacyjnych instrumentów poprawy ich płynności finansowej.

Wizja

Spółka IBS Polska we wszystkich segmentach prowadzonej działalności przestrzega powszechnie przyjętych wartości i reguł obowiązujących w obrocie gospodarczym. Spółka jest świadoma swoich zobowiązań względem wszystkich klientów wewnętrznych i zewnętrznych i zawsze dąży do pełnej satysfakcji podmiotów, z którymi się kontaktuje.

Stale dbamy o wypełnienie najwyższych standardów etycznych, przestrzegamy ogólnie przyjętych norm obyczajowych, a także ściśle stosujemy się do obowiązujących przepisów prawa. Dzięki naszym pracownikom – specjalistom z dziedziny zarządzania wierzytelnościami – stale dążymy do efektywnej i skutecznej ochrony interesów naszych Klientów, poprawy ich płynności finansowej oraz zwiększania ich świadomości prawnej w celu budowy środowiska bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania dla prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Wyznacznikiem naszej działalności jest wdrażanie efektywnych metod i systemów zarządzania wierzytelnościami naszych klientów, a także opracowywanie nowatorskich i unikalnych na rynku usług windykacyjnych i prawnych metod odzyskiwania należności.

Wszystkie nasze działania nastawione są na 100% realizację celów naszych Klientów w oparciu o zasady pełnej przejrzystości i transparentności oraz zasadę wzajemnego zaufania. Oferujemy kompleksową obsługę naszych klientów pod względem windykacyjnym, prawnym i finansowym. Wspieramy przedsiębiorców w ich codziennej pracy, chronimy ich interesy poprzez skuteczny system monitoringu, działania pre-windykacyjne, szkolenia z zakresu weryfikacji kontrahentów i zabezpieczania obrotu gospodarczego, a także skuteczne i nowoczesne metody zarządzania wierzytelnościami. Zapewniamy prowadzenie kompleksowego procesu windykacji należności od działań polubownych, poprzez mediację, postępowanie sądowe, postępowanie zabezpieczające, postępowanie egzekucyjne, na długoterminowym monitoringu wierzytelności po bezskutecznej egzekucji kończąc.

Naszym kluczowym celem jest skuteczna ochrona interesów naszych Klientów oraz stałe dążenie do samodoskonalenia się poprzez ciągły rozwój przedsiębiorstwa w kierunku zwiększenia jego potencjału finansowego, i pozyskania środków z zewnątrz na dalsze inwestycje w kierunku budowy bezpiecznego i nowoczesnego środowiska ochrony interesów polskich przedsiębiorców działających na rynkach międzynarodowych. Chcemy być liderem w dziedzinie doradztwa i egzekwowania prawa na rzecz polskich przedsiębiorców. Zachwyt naszych Klientów jest dla nas bezwzględną wartością!

 

                                                                                                                                                                                         Artur Jankowski
Prezes Zarządu IBS Polska Sp. z o. o.

ibs

International Business Services Polska Sp. z o.o.

92-312 Łódź, ul. Papiernicza 7

t: +48 42 677 77 87

f: +48 42 677 77 91

mail: ibspolska@ibspolska.pl

KRS: 0000166615

REGON: 473169215

NIP: 728-248-73-75

Kapitał zakładowy: 746.500,00 PLN