• 02.03.2015

  Prawnicy, którzy świadczą usługi na rzecz indywidualnych klientów, muszą mieć zainstalowane w kancelarii urządzenia fiskalne. Od 1 marca muszą ewidencjonować swój obrót, niezależnie od wysokości, w kasie fiskalnej.

  Obowiązek taki wprowadziło obowiązujące od 1 stycznia...

 • 23.02.2015

  Nie jest możliwe zwolnienie osoby prawnej od kosztów sądowych, jeśli nie przedłoży dokumentów obrazujących sytuację finansową, które przekonają sąd o zasadności wniosku - uznał Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

  Zwolnienie osoby prawnej od kosztów sądowych w trybie art. 103 ustawy o kosztach...

 • 16.02.2015

  Od 1 stycznia 2015 r. przedsiębiorcy nie otrzymują potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Mogą je otrzymać wyłącznie na wniosek i wówczas opłata skarbowa wynosi 21 zł. Dzięki nowym przepisom zmniejszają się koszty związane z założeniem firmy.

  Do końca 2014 r. każdy nowy...

 • 09.02.2015

  Dotychczas wśród dokumentów w KRS mogliśmy odnaleźć również wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentacji danego podmiotu. Jednak w połowie stycznia 2015 r. ustawa nowelizująca kodeks spółek handlowych i ustawę o KRS zniosła obowiązek dołączania wzorów podpisów. Co w zamian?...

 • 02.02.2015

  Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Przewiduje on podział kancelarii komorniczych na trzy kategorie w celu racjonalizacji wpływu spraw do poszczególnych komorników i przyspieszenia egzekucji.

  Teraz wierzyciel wybiera komornika...

 • 26.01.2015

  Przedsiębiorcy mają czas do końca czerwca, by dopełnić zaległych obowiązków rejestrowych. Nowelizacja, która obowiązuje od stycznia, dała sądom rejestrowym możliwość wykreślania z KRS podmiotów, które ich nie wypełniają, np. nie składając sprawozdań finansowych.

  Procedura...

 • 19.01.2015

  Konsekwencje zatwierdzenia przez sąd ugody mediacyjnej są daleko idące - twierdzi prof. dr Krzysztof Knoppek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - ugoda mediacyjna z chwilą zatwierdzenia przez sąd staje się równorzędna z ugodą sądową i wyrokiem.

  Ugoda pozasądowa zawarta przed...

 • 12.01.2015

  Od 10 stycznia 2015 r. obowiązuje ustawa z  5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wyroki cywilne można bedzie egzekwować wprost, bez postanowienia polskiego sądu.

  Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości...

 • 05.01.2015

  Przygotowywany w resorcie gospodarki projekt przewiduje wprowadzenie limitu 10 tys. zł, od którego byłoby możliwe wpisywanie nierzetelnych klientów do rejestru dłużników. - Spowoduje to poczucie bezkarności wśród klientów, którzy nie spłacają zobowiązań – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

  ...

 • 29.12.2014

  Oczyszczenie KRS z danych niedziałających spółek dzięki ich łatwiejszemu wykreślaniu z rejestru i przejęcie przez Skarb Państwa majątku podmiotów martwych, przewiduje m.in. nowela ustawy o KRS, która wchodzi w życie z początkiem stycznia.

  Nowela, która została przyjęta przez Sejm 7...

Strony

Aktualności

 • 28

  11.2016

  Do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt ustawy, która służy zwiększeniu prestiżu zawodu komornika i zapobiega nadużyciom w egzekucji komorniczej. Nadużycia te niejednokrotnie narażały obywateli na niezasadne straty i bulwersowały opinię publiczną. Głośnym przykładem była choćby sprawa...
 • 21

  11.2016

  Do komornika nie ma zastosowania klauzula zakazująca czynienia ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego - stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach. Powód domagał się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego...
 • 14

  11.2016

  Pozyskiwanie Informacji gospodarczych jest niezwykle istotne w kontekście ochrony przedsiębiorstwa i redukowania ryzyka powstania złych długów poprzez właściwy dobór kontrahentów. Nie wszystkie firmy, szczególnie te z sektora MŚP, mogą sobie pozwolić na stałe miesięczne wydatki na pozyskanie...

ibs

International Business Services Polska Sp. z o.o.

92-312 Łódź, ul. Papiernicza 7

t: +48 42 677 77 87

f: +48 42 677 77 91

mail: ibspolska@ibspolska.pl

KRS: 0000166615

REGON: 473169215

NIP: 728-248-73-75

Kapitał zakładowy: 746.500,00 PLN