• 25.05.2015

  Wprowadzenie instytucji rzecznika dyscyplinarnego to główna zmiana w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie dotyczącym postępowania dyscyplinarnego, którą przewiduje złożony w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, autorstwa posłów PO.

  ...

 • 18.05.2015

  Sejm znowelizował w piątek ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która ma zrównać sytuację powodów i pozwanych w kwestii zwrotu kosztów sądowych po zawartej ugodzie. Taką zmianę postulował Trybunał Konstytucyjny.

  W czwartkowej debacie na forum Izby przedstawiciele wszystkich...

 • 11.05.2015

  Minister sprawiedliwości chce usprawnić system doręczeń korespondencji sądowej. Każdy wskaże adres, pod który będą trafiać listy.

  Mają znaleźć się  informacje o adresach, pod którymi sąd czy szeroko rozumiana administracja, a więc również fiskus, mogą doręczać korespondencję. Mógłby to...

 • 04.05.2015

  Przy braku odpowiedniego pełnomocnictwa prawa materialnego dokonanie zapisu na sąd polubowny przez pełnomocnika procesowego jest niedopuszczalne - uważa profesor Krzysztof Knoppek z Uniwersytetu im. A Mickiewicza w Poznaniu.

  W tej sprawie powstał wśród ekspertów spór, czy...

 • 27.04.2015

  Bank szybciej dowie się o uchyleniu zajęcia konta bankowego. Stanie się tak dzięki systemowi, z którego mają wkrótce korzystać komornicy - informuje resort sprawiedliwości w odpowiedzi na wystąpienie rzecznik praw obywatelskich.

  Rzecznik zwracała uwagę, że banki zbyt...

 • 13.04.2015

  Minister sprawiedliwości przygotowuje zmiany rozporządzeń regulujących wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych, by ustalając ich wysokość sądy brały pod uwagę również czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu na etapie poprzedzającym wniesienie pozwu.

  ...

 • 07.04.2015

  Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nie warunkuje możliwości przyznania zwolnienia od kosztów sądowych od wykazania, że ubiegający się o to jest osobą ubogą - uznał Sąd Najwyższy.

  Takie stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w postanowieniu z 28 stycznia 2015 r., sygn. akt I CZ 119/...

 • 30.03.2015

  Prawnicy i strony postępowania nie muszą już w każdej sprawie chodzić do sądu. Dzięki nowemu art. 9 kodeksu postępowania cywilnego, który w piątek wchodzi w życie, mają prawo zapoznać się z protokołami i pismami sądowymi za pośrednictwem portalu informacyjnego.

  W ubiegłym roku wiele sądów...

 • 23.03.2015

  Milion dzieci w Polsce czeka na alimenty egzekwowane przez komorników. Prowadzimy rocznie 600 tys. takich spraw, co roku wpływa 60 tys. nowych - mówi rzeczniczka Krajowej Rady Komorniczej Monika Janus. Przypomina, że niepłacenie alimentów to forma przemocy ekonomicznej.

  "My, jako...

 • 09.03.2015

  Sąd zwróci połowę uiszczonej opłaty od zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, jeżeli postępowanie w pierwszej instancji zakończy się zawarciem ugody sądowej. Projekt takich zmian trafił właśnie do Sejmu.

  Inicjatorem jest Senat, który propozycje zawarł w uchwale z...

Strony

Aktualności

 • 28

  11.2016

  Do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt ustawy, która służy zwiększeniu prestiżu zawodu komornika i zapobiega nadużyciom w egzekucji komorniczej. Nadużycia te niejednokrotnie narażały obywateli na niezasadne straty i bulwersowały opinię publiczną. Głośnym przykładem była choćby sprawa...
 • 21

  11.2016

  Do komornika nie ma zastosowania klauzula zakazująca czynienia ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego - stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach. Powód domagał się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego...
 • 14

  11.2016

  Pozyskiwanie Informacji gospodarczych jest niezwykle istotne w kontekście ochrony przedsiębiorstwa i redukowania ryzyka powstania złych długów poprzez właściwy dobór kontrahentów. Nie wszystkie firmy, szczególnie te z sektora MŚP, mogą sobie pozwolić na stałe miesięczne wydatki na pozyskanie...

ibs

International Business Services Polska Sp. z o.o.

92-312 Łódź, ul. Papiernicza 7

t: +48 42 677 77 87

f: +48 42 677 77 91

mail: ibspolska@ibspolska.pl

KRS: 0000166615

REGON: 473169215

NIP: 728-248-73-75

Kapitał zakładowy: 746.500,00 PLN