• 19.09.2016

  Rada Legislacyjna pozytywnie oceniła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności w zakresie promowania ugód.

  Zmianie ulegnie regulacja finansów publicznych w zakresie, w jakim uregulowana wyraźnie zostanie możliwość zawierania ugód, ponieważ...

 • 12.09.2016

  Od 8 września 2016 r. sąd cywilny będzie mógł wzywać strony, świadków, biegłych lub inne osoby w sposób, który uzna za najbardziej celowy, z pominięciem dotychczasowych sposobów doręczeń przewidzianych w k.p.c., jeżeli uzna to za niezbędne do przyspieszenia rozpoznania sprawy.

  Wezwanie...

 • 05.09.2016

  W przyszłym roku w życie wejść ma nowa ustawa ułatwiająca dochodzenie wierzytelności. Resort rozwoju szykuje zmiany, które powinny ułatwić przedsiębiorcom odzyskiwanie długów od kontrahentów. Planowaną nowelizację przepisów, w tym np. wprowadzenie notarialnych nakazów zapłaty i uproszczenie...

 • 29.08.2016

  Przyznanie notariuszom prawa do wystawiania nakazów zapłaty może naruszać Konstytucję - uważa prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego zdaniem, takie uprawnienie wkracza w kompetencje sądów.

  Notarialny nakaz zapłaty wprowadzić ma ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu...

 • 22.08.2016

  20 sierpnia 2016 roku w życie wchodzi ustawa z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1177), która dotyczy problematyki świadczeń zwolnionych spod egzekucji i wprowadzenia nowego rodzaju rachunku tj. rachunku rodzinnego.

  ...

 • 16.08.2016

  Ostatnie lata przyniosły ze sobą szereg inicjatyw legislacyjnych i orzeczeń sądowych, które czynią coraz trudniejszą windykację prowadzoną przez fundusze sekurytyzacyjne. Wydana pod koniec czerwca uchwała Sądu Najwyższego także idzie w tym kierunku. Z czym wiąże się zwiększanie uprawnień...

 • 08.08.2016

  W dniu 29 lipca w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2016 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. poz. 1138).W dniu 29 lipca w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z...

 • 01.08.2016

  Komornik przekaże wierzycielowi informację o zablokowaniu rachunków dłużnika w Polsce. Taki przepis zawiera projekt ustawy, która ułatwi ściąganie długów na terenie Unii Europejskiej.

  Po zmianach nakazy zabezpieczenia na rachunku bankowym w jednym państwie członkowskim będą automatycznie...

 • 25.07.2016

  Zatory płatnicze to jedna z największych bolączek polskiego biznesu. Dla 7 na 10 firm to chleb powszedni. Część przedsiębiorstw próbuje radzić sobie z dłużnikami na własną rękę. Niestety skuteczność tego rozwiązania pozostawia wiele do życzenia - co czwarta firma na efekty swoich zabiegów musi...

 • 18.07.2016

  Ponad jedna trzecia sądów zgłasza dłużników do rejestru

  Nieco ponad jedna trzecia sądów zgłasza dłużników do biura informacji gospodarczej, a ponad jedna piąta zarejestrowanych długów sądów jest odzyskiwana - wynika z informacji BIG InfoMonitor. Najwięcej problemów wymiar sprawiedliwości...

Strony

Aktualności

 • 28

  11.2016

  Do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt ustawy, która służy zwiększeniu prestiżu zawodu komornika i zapobiega nadużyciom w egzekucji komorniczej. Nadużycia te niejednokrotnie narażały obywateli na niezasadne straty i bulwersowały opinię publiczną. Głośnym przykładem była choćby sprawa...
 • 21

  11.2016

  Do komornika nie ma zastosowania klauzula zakazująca czynienia ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego - stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach. Powód domagał się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego...
 • 14

  11.2016

  Pozyskiwanie Informacji gospodarczych jest niezwykle istotne w kontekście ochrony przedsiębiorstwa i redukowania ryzyka powstania złych długów poprzez właściwy dobór kontrahentów. Nie wszystkie firmy, szczególnie te z sektora MŚP, mogą sobie pozwolić na stałe miesięczne wydatki na pozyskanie...

ibs

International Business Services Polska Sp. z o.o.

92-312 Łódź, ul. Papiernicza 7

t: +48 42 677 77 87

f: +48 42 677 77 91

mail: ibspolska@ibspolska.pl

KRS: 0000166615

REGON: 473169215

NIP: 728-248-73-75

Kapitał zakładowy: 746.500,00 PLN